Ett 71 år gammalt antikvariatfynd i nyskick till det facila priset av 20 kronor inköpt igår.

Det är den sjunde upplagan från april 1940 – historien förtäljer ej om den gavs ut före eller efter det tyska anfallet på våra grannländer den nionde i samma månad, men innehållet i skriften var ju av synnerlig vikt vid den här tiden och man kan tänka sig att den studerades noggrant runt om i vårt land.

På sjuttio år har vårt språk förvisso utvecklats något, men skriften är intressant av många skäl; teckningarna och fotografierna i den är utsökta tidsdokument liksom det faktum att stridsgaser vid den här tiden var det hemskaste man kunde drabbas av i krig. Fem år senare fick vi veta om en ny sorts massförstörelsevapen och då fick man skriva nya kapitel i luftskyddsskrifter över hela världen.

Om Luftskyddsinspektionen finns på Wikipedia att läsa:

Luftskyddsinspektionen var en svensk statlig myndighet som med stöd av luftskyddslagen inrättades 1937. Luftskyddsinspektionen svarade för att leda, samordna och övervaka landets luftskydd, vilket var en del av civilförsvaret och syftade till att försvåra flyganfall samt begränsa eventuella verkningar. Åtgärderna var inte militärt anknutna, utan man inriktade sig på utbildning och liknande åtgärder. Luftskyddsinspektionen organiserade luftskyddet och utbildade bland annat hemskyddsledare, hemskyddssamariter och brandvakter.

De gav ut en serie på 18 skrifter om anvisningar för luftskydd. 1944 blev myndigheten del av den nybildade Civilförsvarsstyrelsen, som kom att ge ut atomålderns motsvarighet till dessa skrifter. Dess namn blev Om kriget kommer. Småningom blev det Styrelsen för Psykologiskt Försvar som tog över ansvaret för denna typ av information till medborgarna och numera ingår detta i uppdraget för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.