Några intressanta sidor ur skriften Militära fakta 1974/75. Som synes var läget lite annorlunda då än nu. Det var även sista året begreppet Krigsmakten gällde. Från 1975 blev det Försvarsmakten.