Järnvägens omfatttning är idag långt i från lika stor som den var en gång i tiden. Här är några bilder från en station som inte använts på väldigt länge.

Stationen på bilden öppnades år 1895 och förblev i privat ägo till 1931, då SJ tog över all järnvägsverksamhet i Sverige. 1936 drogs elektriskt ljus in i stationsbyggnaden. Lastbryggan hade tillkommit 1929.

1898 uppgick den totala antalet sålda biljetter vid denna station till 4 849 stycken. Nästan 50 år senare, år 1946, såldes 7 536 biljetter.


Under 1960-talets första hälft lades godshanteringen ned. Den 22 maj 1966 gick det sista persontåget härifrån och stationshuset blev sedermera förvandlat till privatbostad. Stationsområdet fick vara kvar som lastplats ända till 1990 även om godstrafiken lär ha varit mycket gles. 1993 sålde SJ stationsbyggnaden och tomten. Enligt uppgift har man skövlat skogen som växte över spårresterna ganska nyligen. Tittar man noga när man är ute och kör i Sörmland så ser man denna station och även andra rester av denna järnväg lite här och var.

Tack till JVMV forum för källinformation.