Några färska bilder på rester från rekordåren i Stockholms norra förorter.

Mellan 1965 och 1975 byggdes drygt en miljon nya bostäder i Sverige inom det s k miljonprogrammet. Av dessa är 1 800 lägenheter belägna längs Hagalundsgatan i Solna. Här uppförde Riksbyggen åtta skivhus, vardera 100 meter långt med 14 våningar, mellan 1969 och 1973. Området kallas populärt för Blåkulla.

Miljonprogrammets lägenheter utgör idag 25% av det totala bostadsbeståndet i Sverige, men när projektet var klart var nettoantalet nya bostäder inte en miljon; många äldre bostäder hade samtidigt rivits på grund av undermålig standard.

Sju kilometer rakt västerut, i Råcksta, ligger ett kontorskomplex för närmare 3 000 personer. Det uppfördes för Statens Vattenfallsverk mellan 1958 och 1964 och är sedan dess huvudkontor för energibolaget som numera heter Vattenfall. Kontorslokalerna omfattar 75 000 kvadratmeter och totalt 7 000 fönster.

Sedan avregleringen av elmarknaden har statliga Vattenfall expanderat även utomlands och har omfattande verksamhet i bland annat Tyskland. Utanför huvudentrén står en Berliner Buddy Bär med svenska färger som dörrvakt.

Vattenfallsverkets huvudkontor ritades av arkitekt Sven Danielson och byggdes på mark som ursprungligen var avsedd för ett sjukhus som aldrig blev byggt. Närheten har gjort att Råcksta har växt ihop med ABC-staden Vällingby som väckte stor uppmärksamhet för den nya erans stadsplanering på sin tid. Tydligen ska Vattenfall nu flytta från Råcksta och området byggas om för den moderna människans behov. Vi får väl se vart det slutar…