Under de 26 år som jag sysslade med flyghistorisk dokumentation hann jag få ihop ett ganska digert arkiv.

Ett av de sista tillskotten i samlingen blev denna unika och mycket välbevarade skrift från Aktiebolaget Aerotransport. ABA flyger i krig och fred gavs ut 1943 och berättar om flygbolagets verksamhet och hur erfarenheterna från krigsåren kommer att vara till gagn när freden kommer.

Efter långa förhandlingar skrevs i Oslo natten till den 1 september 1946 ett samarbetsavtal under mellan Det Danske Luftfartsselskab, Det Norske Luftfartsselskap och Svensk Interkontinental Lufttrafik AB om att bilda ett konsortium för interkontinental passagerartrafik från Skandinavien ut i världen. Det fick namnet Scandinavian Airlines System och från 1948 ingick även ABA.


Då var direktör Svensson sannolikt redan en van flygresenär eftersom han i följande trevliga film reste med flyg till London och ändå hann hem till det viktiga sammanträdet i Stockholm kvällen därpå. I filmen På svenska vingar från 1939 tas vi med Aerotransport till bland annat Bromma, Bulltofta och Lindarängens sjöflyghamn.

Skänk en tanke åt direktör Svensson nästa gång du sitter i en trång stol ombord i valfritt ångeströr på väg någonstans för en spottstyver.


På direktör Svenssons tid kostade flygbiljetten en förmögenhet, men i valet mellan att direktören blir borta på en månadslång båtresa eller gör en flygresa på två dygn till Rio de Janeiro för ett möte var det nog ganska lätt att hosta upp motsvarande 80 000 kr i dagens penningvärde för att resa med rymdens stålfåglar över oceanerna.

Uppdaterad 8 januari 2012 med två bilder på DC-3 ur arkivet.