Civilförsvarsstyrelsen visar en film om våra skyddsrum, producerad i folkhemmets Sverige år 1959.

Efter några år av viss nedprioritering har skyddsrummen åter blivit en väsentlig faktor i civilförsvaret. Här visas hur dessa byggts ut samt indelningen i normalskyddsrum och befolkningsskyddsrum. Även ledningscentralerna är placerade i skyddsrum. Interiörbilder på fredstida verksamheter i normalskyddsrum som pingislokal för ungdom och förvaringsutrymme för cyklar m m, interiörer och verksamhetsbilder från ett befolkningsskyddsrum i Mariaberget i Västerås…

Fina sekvenser, särskilt från ledningscentralen i senare delen av filmen.

Delar av Vi går under jorden visades även i ett avsnitt i tv-serien Svenska Hemligheter som gick häromåret, nämligen det om skyddsrum där det även berättas om beredskapsförberedelserna i Stockholms tunnelbana.

Det är onekligen ett intressant ämne. Jag återkommer härom senare i vår.