Var man än styr kosan i vårt vackra land så korsas vägarna ofta av olika typer av broar. Snart ser de likadana ut och man lägger inte ens märke till dem, men det kan straffa sig om man har ett intresse för militär historia. Mitt inne i mörkaste Småland, över riksväg 31 vid Norrhult några mil söder om Vetlanda korsas körbanorna av en fackverkskonstruktion som är mycket speciell.

Det rör sig om en krigsbro typ 1 som i sig inte varit särskilt unik inom det svenska försvaret, men den som finns i Norrhult är Sveriges enda permanent monterade konstruktion av detta slag. Den uppfördes 1973, ursprungligen som ett provisorium för den smalspåriga järnvägen mellan Växjö och Västervik som kom att korsa den då nybyggda landsvägen. Avsikten var att den tillfälliga bron skulle monteras ned då trafiken på järnvägen upphört, vilket planerades ske några år senare.

För uppförandet av den 30 meter långa och 90 ton tunga bron svarade ingenjörregementet Ing 2 i Eksjö. Järnvägstrafiken upphörde dock inte förrän många år senare än det var tänkt, varför bron blev kvar. Först 1998 överlämnades förvaltningsansvaret för bron i civila händer då Banverket tog över och slutligen kom att riva upp rälsen under år 2001. Året därpå beslutades att bron skulle bevaras, vilket många idag är tacksamma för då den används som gång- och cykelbro.

Ibland hittar man guldkorn där man minst anar det. Krigsbron i Norrhult är den enda i sitt slag och därmed ett unikum på flera sätt. Kör försiktigt!