Så kallade motivationsplanscher har på senare tid blivit allt mer populära. Det rör sig oftast om kort eller större bilder med en inspirerande text undertill som avser att ge individen incitament att bli en bättre människa. Fenomenet är ingalunda nytt; det har funnits sedan urminnes tider och har tidvis även utnyttjats av många regimer i propagandasyften.

I Tyskland, som under 1900-talet genomgick ett flertal olika politiska ledningssystem och statsbildningar, förekom dylika trycksaker flitigt även efter det andra världskriget. De var vardagsmat i den östra delen av det delade Tyskland där individens frihet var underordnad statsmaktens diktat. Dessa två exempel här nedan är däremot från 1950-talets Västtyskland och sorgligt nog mer högaktuella än någonsin i våra dagar, då altruism ersatts av egocentrism och begrepp som sammanhållning och empati anses fula.

 

Jag kräver!
Jag är…
Jag…
Jag…
Jag…

Visa dina färdigheter, så kommer erkännandet!

”- Inte mitt jobb”

…och om Du behöver hjälp?