När dessa rader skrivs är det nästan på dagen 28 år sedan Blekinge Flygflottilj F 17 firade sitt 40-årsjubileum genom att arrangera Flygvapnets huvudflygdag. Det skedde under en era då flygdagarna var av en helt annan dignitet än idag. Försvarsmakten hade betydligt större resurser på den tiden och deltog på platser över hela landet.

Flyguppvisningar har alltid varit uppskattade bland befolkningen i vårt land. Det ansågs tidigt vara ett bra sätt att visa medborgarna vad man får för sina skattepengar, och dessutom ingjuta förtroende inte bara för Flygvapnet utan för hela totalförsvaret. De tre kronorna på flygplan och helikoptrar besvarades med ett oändligt antal rätade ryggar och stolthet i åskådarskaran.

Bland vänner av flyg vid den här tiden kom uppvisningspiloterna att uppnå viss stjärnstatus. Det var inte bara Hulken som vinkade till publiken från den öppna lastrampen på TP 84 som gjorde sig ett namn på 80-talet; vi som var med då minns även Viggenförare som Stefan Örtqvist och Ulf Johansson bland många andra. För att inte tala om Team 60, vår egen uppvisningsgrupp som flög kors och tvärs över landet och samtidigt visade vad små jetflygplan går för.

Flygdagen på F 17 utanför Ronneby dokumenterades för eftervärlden av Sveriges Television, som en tidig sommarkväll i juni 1985 visade resultatet i form av halvtimmesprogrammet Flygdag, där uppvisningar varvades med intervjuer och inslag om Flygvapnets olika uppgifter. Namnkunniga herrar såsom flottiljens förste chef (och senare ÖB) Torsten Rapp och Eric Spångberg, flottiljchef vid tiden för 40-årsjubiléet, ger sin syn på dåtiden, samtiden och framtiden och det får nog anses som ett bra betyg tillverkaren av videokassetten att inspelningen fortfarande håller såpass god kvalitet efter 27 år. Här kommer programmet i sin helhet, nu sparat i digitalt format så att fler kan ta del av den. Mycket nöje!

Apropå flygdagar så har myndigheterna på senare år återupptagit traditionen som numera benämns Försvarsmaktens huvudflygdag. År 2012 äger den rum på Malmslätt utanför Linköping, liksom den gjorde år 2010, och programmet ser lovande ut med både gamla bekanta och nyare flygfarkoster som knappt ens var påtänkta när F 17 firade 40 för snart tre decennier sedan. Årets clou är utan tvekan att sången från vårt alldeles eget tordön återigen kan avnjutas från sitt rätta element i: Viggen är ju numera åter flygduglig.

Ett bildreportage från årets militära flygfest kommer att presenteras på dessa sidor så småningom. Väl mött!