En svensk väg beskrivs som en informationsfilm om Flygvapnets verksamhet i fred och dess incidentberedskap. Den producerades av Flygvapnets Filmdetalj i samarbete med Suecia-Film år 1980 och en av inspelningsplatserna krigsflygbasen fält 6 Hasslösa utanför Lidköping. Hasslösa var en av de s k Västgötabaserna där vårt attackflyg skulle gruppera under ledning av Första Flygeskadern (E 1).

Det svenska systemet med krigsflygbaser och reservvägbaser är numera tämligen väl beskrivet, både i bokform och tidigare i denna blogg, så någon mer utvikning inom ämnet är ej nödvändig. Däremot är vi inte bortskämda med rörliga bilder från något som tidigare var mycket hemligt. En svensk väg är en mycket sevärd film av flera skäl, inte bara de spektakulära scenerna mot slutet då en rote AJ 37 flyger jämsides med bilisterna på Ölandsbron.

Rune Gadestams manuskript och radiomannen Thomas Botvids allvarsamma men entusiasmerande stämma är ett exempel på hur det kunde låta och se ut när totalförsvaret informerade om vårt lands säkerhetspolitik under det kalla kriget. Upplägget i denna film tyder på att den varit riktad åt värnpliktiga. För allmän försvarsinformation till civilbefolkningen i fredstid svarade vid denna tid Totalförsvarets Upplysningsnämnd, vars uppgifter i krig skulle övertas av Statens Upplysningscentral. Under 1980-talet organiserades det psykologiska försvaret om och blev Styrelsen för psykologiskt försvar. Efter ytterligare omvälvningar bland myndigheterna vilar ansvaret idag på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. På deras webbsajt finns för övrigt en pdf-utgåva (4 Mb) av Eino Tubins bok Förfäras ej! 50 år med det psykologiska försvaret att ladda ner om mer historik kring denna intressanta del av försvaret önskas.

Man kan plocka många inspirerande citat ur den 16 minuter långa filmen…

Viggen är en del av vårt försvar, med uppgift att inge respekt hos omvärlden. Antingen det är en Attack- eller Jaktvigg.

Människorna ska känna sig trygga. Tidig förvarning är ett måste.

Och apropå inspiration, så kom den till denna artikel från den alltid like läsvärde Chefsingenjören och i detta fall specifikt bloggningen Dåtid, nutid och framtid som tar upp Försvarsmaktens problem med rekrytering i dagsläget.