Stridsledning och luftbevakning har vid flera tidigare tillfällen beskrivits på dessa sidor. Ämnet väcker ständigt intresse och uppmärksamhet, kanske för verksamheten till stor del bedrevs från de mytomspunna skyddade anläggningarna i urberget runt om i landet men också för att tekniken bakom begreppet Stril var oerhört avancerad för sin tid. Dessutom var Sverige under det kalla kriget ett av världens ledande länder inom detta viktiga område.

Den svenska luftbevakningens historia tog sin början redan under det första världskriget och var beroende av optisk spaning fram till radarteknologin gjorde det möjligt att se bortom horisonten på 50-talet. Ett stridsledningssystem med luftbevakningstorn och jaktcentraler hade tagits i bruk redan under 1940-talet, men det var först med Stril 50-systemet och det efterföljande Stril 60-systemet som Flygvapnet kom att förfoga över ett omfattande nät av radarstationer med tillhörande underjordiska anläggningar som kom att stå sig ända fram till sekelskiftet. Stril 60 beskrevs år 1983 i en tidstypisk informationsfilm där även klipp från andra kända filmer finns med:

Den fortifierade höj- och sänkbara spaningsradarn PS-860 som inledningsvis syns i filmen representerade vid den här tiden ny teknik och är än idag i bruk. Dess räckvidd uppgår till 300 km och stationen är kapabel att avspana mål på medelhög och hög höjd i tre dimensioner, d v s både luftspaning och höjdmätning. I filmen syns även en låghöjdsradar av typ PS-15 med dess karaktäristiska roterande ”burk” i toppen av den 100 meter höga masten. Samtliga 15 stationer var placerade längs öst- och sydkusten samt på Gotland och Öland fram till 1999, då systemet avvecklades.

Av de största radarstationerna inom Flygvapnet under det kalla kriget, den imponerande PS-66:an med sin antennarea om 96 m², återstår idag ingen. Systemet togs ur bruk år 2001 efter dryga 30 år. Fem PS-66, med exotiska kodnamn som t ex Älgen, Räven och Bonsen, fanns utplacerade från Svappavaara i norr till Olofström i söder och möjliggjorde tillsammans med de övriga radaranläggningarna runt om i vårt land att Stril-personalen i bergen ständigt hade full översikt över vad som rörde sig i vår omgivning.

Folket måste känna trygghet. Tidig förvarning är ett måste.

— o0o —

Boktips: Spaning mot skyn av Bernt Törnell och Luftens dirigenter av Bjarne Darwall