Militärbiografen ger informationsfilmen ELD UR BERGET från 1964 med glimtar från tjänsten vid ett fast 7,5 mm tornbatteri i Kustartilleriet.

Filmen är inspelad på HavstouddHemsö fästning vid Ångermanälvens mynning och i år är det 100 år sedan beslutet om att uppföra militära anläggningar på ön fattades. Sedan 1992 fattas de militära anläggningarna på ön oss alla. Spärrbataljon Hemsö är precis som Kustartilleriet i övrigt förpassad till historiens annaler.

Numera ingår Hemsö fästning i Sveriges Militärhistoriska Arv och kan besökas även av utlänningar, något som kunde blivit verklighet redan under det kalla kriget om Stig Wennerströms dröm gått i uppfyllelse. Vissa av uppgifterna han lämnade ut om Hemsö fästning lär ha varit så känsliga att man övervägde att avveckla hela anläggningen, men efter viss ombyggnad lät man verksamheten fortsätta.

Vill man se hur området tar sig ut i modern tid rekommenderas en titt på Melker Beckers förnämliga program i serien Hemliga svenska rum om just Hemsö fästning.