Rester av ett Uom. Foto Hans J

Karlsborg och dess betydelse för det kalla krigets försvarsansträngningar har tidigare beskrivits på dessa sidor men det finns mycket kvar att berätta om platsen som en gång kallades Sveriges reservhuvudstad. Den 30 juni är det tjugo år sedan Västgöta flygflottilj F 6 avvecklades men ovanligt nog upplever det tidigare flottiljområdet nu en renässans efter Försvarsmaktens återtagande och nysatsningar på Karlsborgs garnison.

Översikt över E 1 baser. Ur "Flygsoldatens bok" 1964.

F 6 var en av fyra flygflottiljer som ingick i Attackeskadern, vars krigsuppgift var att oskadliggöra stormaktens invasionsstyrkor till sjöss innan de nått vårt land.

Klargöring av A 32A Lansen på maskerad uppställningsplats. Bild ur Flygsoldatens bok 1964.

I samband med att flottiljflygplatsen i Karlsborg byggdes ut under senare delen av 1950-talet och anpassades till Bas 60-systemet, så anlades även spridda uppställningsplatser att nyttjas i krig. Inledningsvis skulle en attackdivision ur F 6 utgångsgruppera på hemmabasen enligt dåtidens krigsplanering.

Bakom och Gamla Uom vid Karlsborgsbasen. Karta via Hitta.se.

Enligt 1958 års Plan för utbyggnad av flygbaser skulle det svenska bassystemet utformas enligt vissa standarder, bland genom särskilda områden för klargöring och underhåll. För Karlsborgsbasens del innebar detta ett uppförande av nio startplatser, en platta för transportflygplan samt nio uppställningsplatser i ett bakre klargöringsområde (Bakom) och 16 platser i ett uppställningsområde (Uom). Områdets geografiska karaktär medförde att spridningen inte blev helt optimal, vilket senare skulle komma att få konsekvenser.

År 2014 krävs ett tränat öga för att se vad som en gång varit så hemligt och viktigt i skogen mellan rullbanan och landsvägen.

Ursprungliga Uom vid Karlsborgsbasen. Foto Hans J, april 2014.

Uppställningsplatserna lär ha varit klara våren 1959 men är numera upprivna och naturens återtagande av flygplanvägarna är i full gång.

 

 

Illustration ur Flygsoldatens bok 1964.Med lite god fantasi kan man föreställa sig hur det sett ut när attackflygets vassaste verktyg bogserats bland träden.

Ursprungliga Uom vid Karlsborgsbasen. Foto Hans J, april 2014.

Normalt så anläggs ett Uppställningsområde på betydligt större avstånd från flygbasen än i Karlsborg. Ett fientligt flyganfall hade här sannolikt medfört vissa problem för flygplan och personal som befunnit sig i Uom för att utföra tekniskt underhåll.

Ursprungliga Uom vid Karlsborgsbasen. Foto Hans J, april 2014.

I skiftet 50-/60-tal rådde allvarlig och generell brist på uppställningsplatser för Attackeskaderns flygplan. Flygbassystemet byggdes ut i rask takt.

Illustration ur Flygsoldatens bok 1964.

Det gällde att snabbt komma i luften när startordern kom. Det enda man säkert visste var att långt i från alla skulle komma tillbaka från sina uppdrag.

Ursprungliga Uom vid Karlsborgsbasen. Foto Hans J, april 2014.

Även om uppställningsplatserna är upprivna så berättar de övergivna asfaltvägarna i skogen en spännande historia.

Ursprungliga Uom vid Karlsborgsbasen. Foto Hans J, april 2014.

Hur många beväringar har blivit utskällda av sina befäl här för att de inte varit tillräckligt effektiva i sitt arbete?

Ursprungliga Uom vid Karlsborgsbasen. Foto Hans J, april 2014.

Hur många mystiska män med kamera och anteckningsblock har uppehållit sig i trakten när det varit aktiviteter i skogen?

A 32A ur F 7 med RB 04. Bild ur Flygsoldatens bok 1964.

Det svenska attackflyget bestyckades bland annat med RB 04 som tillverkades i Arboga. På sin tid var den en av världens främsta sjömålsrobotar.

Ursprungliga Uom vid Karlsborgsbasen. Foto Hans J, april 2014.

Attackeskadern avvecklades 1995 då man i ruset efter det kalla krigets slut var övertygade om att vapenmakt aldrig mer skulle bli nödvändigt i vår del av världen.

Ursprungliga Uom vid Karlsborgsbasen. Foto Hans J, april 2014.

Det övergivna Uppställningsområdet på dessa bilder avvecklades emellertid långt tidigare.

Ursprungliga Uom vid Karlsborgsbasen. Foto Hans J, april 2014.

Ett problem med dess belägenhet var nämligen att flygplansvägen korsade järnvägen till Karlsborg. När AJ 37 Viggen infördes på 1970-talet innebar det vissa bekymmer med fri passage under kontaktledningen.

Ursprungliga Uom vid Karlsborgsbasen. Foto Hans J, april 2014.

Ett nytt 37-anpassat Uom uppfördes därför på längre avstånd från basen, längs väg 195 mellan Mölltorp och Hjo knappt en mil från gamla Uom som därmed avvecklades.

Bottensjön och Vättern med Karlsborg i mitten. Foto Hans J.

Det finns mycket att se i och omkring Karlsborg. Dessutom är staden i sig en trevlig upplevelse.

— // —

Fotnot: Det förekommer uppgifter på nätet om att det aktuella området fungerat som Bakom och inte Uom. I källmaterialet som använts för denna artikel, böckerna ÖB:s klubba (s 58) och Svenska flygbaser (s 203), beskrivs dock anläggningen som Uom vilket stämmer med antalet uppställningsplatser i respektive område.