Intresset för samtidshistoria är stort. Det märks bland annat på att det numer ges ut ett flertal specialtidskrifter om historia där det berättas om det kalla krigets händelser. Bokutgivningen har på samma sätt tagit fart med många uppskattade titlar, på både svenska och engelska, skrivna av mer eller mindre namnkunniga författare och experter inom ämnet. Med den distans vi nu har till det kalla kriget, drygt 20 år efter dess slut, öppnas också tidigare hemliga arkiv i allt större utsträckning vilket skapar stora möjligheter för forskare världen över. Parallellt med det ökade historiska intresset pågår även en seriös och initierad debatt i de sociala medierna kring vårt nutida försvar och den säkerhetspolitik som idag förs i vår del av världen.

När jag växte upp på 80-talet var rädslan för storkrig mycket påtaglig, särskilt bland barn och ungdomar. Jag har starka minnen av nyhetsinslag om ubåtsjakter, befrielsekrig i tredje världen och toppmöten mellan öst och väst. Sverige var en buffertstat mellan två maktblock och gränserna i Europa såg annorlunda ut. Jag minns min lärobok i tyska som på ena sidan beskrev livet i Västtyskland och på nästa sida livet i Östtyskland. Järnridån var nära inpå oss och det var intressant och spännande. Samhällets prioriteringar var annorlunda, militära fordon på vägarna och Viggens buller på himlen var nästan vardagsmat.

På denna webbplats skriver jag om det kalla krigets mer eller mindre kända historia. Jag berättar om det jag själv är intresserad av; i huvudsak det svenska totalförsvaret från 40-tal till 90-tal och det delade Tyskland med dess 1 378 km långa järnridå mellan öst och väst. Det kalla krigets krav formade hela vårt samhälle på fler sätt än man först kan tro.

Jag har sedan 1990-talet skrivit om flyghistoria i böcker, fackpress och för webben och har även deltagit i radio och tv i egenskap av flygexpert. Genom åren har jag även bidragit med bild- och faktaunderlag till böcker, tv och film. Sedan några år arbetar jag med teknisk information inom flyg och försvar.

Vill du veta mer om mig och vad jag gjort kan du besöka mig på LinkedIn där det mesta av värde finns nedtecknat. Vill du komma i kontakt med mig kan du klicka här för att sända mig ett meddelande via e-post eller kontaktformulär. Jag skriver dagligen om det kalla kriget och angränsande ämnen i korthet på Twitter där jag kallar mig @hjakse.

 

 

 

 

 

 

Sagt om hjak.se

Riktigt bra skriven och fascinerande – intressant för alla människor som är intresserade av hur Sverige var i en annan tid

P3 Browser i Sveriges Radio 30.9.2012

Hans är en av Sveriges mest läsvärda bloggare

– känd militärhistorisk författare

Du har en fantastiskt intressant blogg!

– representant för militärhistoriskt museum

Mycket bra med högt läsvärde

– ordförande i en försvarshistorisk förening

Perfekt mix av övergivna DDR-installationer, bergrums- och militärnostalgi och gamla härliga flygplan!

–  läsare från Sverige

Mycket spændende læsning. Jeg har allerede brugt et par timer på den. Stor ros til deg.

– läsare från Danmark

Din sida är oerhört intressant och jag har spenderat många timmar framför den vid det här laget. Ämnena är precis i min smak och jag har även rekommenderat den till många av mina vänner.

– läsare från Sverige

Impressum

Kalla krigets historia med Hans J på webadressen http://hjak.se är en ideellt driven privat blogg. All text är, om inte annat anges i direkt anslutning, skriven av Hans Jakobsson. Fotografier märkta med ”hjak.se” i nedre högra hörnet är tagna av Hans Jakobsson. Vid övriga illustrationer anges fotograf och/eller källa i bildtexten som syns när bilden klickas upp i fullstorlek, eller om den ej är klickbar, i en textruta då muspekaren förs över illustrationen. Författaren erhåller ej någon form av sponsring eller finansiering utifrån för driften och produktionen av Kalla krigets historia med Hans J. Citera gärna, men ange källan hjak.se/Hans Jakobsson tydligt, tack.

Bloggen drivs på en WordPress-plattform och en av författaren modifierad variant av temat Sight.