Hem > Arkivet > Scanairs chefer genom åren

1986: fr v Torkel Thomasen, Carl-Olov Munkberg, Georg Olsson, Bengt Hägglund och Henrik Meldahl

Verkställande direktörer i Scanair 1961-1994

1961-1968: Svend Thorkild Thomasen

Född 1921 och tidigt anställd av SAS i Stockholm blev Thorkild Thomasen
Scanairs förste VD 1961 efter att ha fått uppdraget av SAS att utreda möjligheterna att utnyttja bolagets överkapacitet. Idén hade han fått redan 1948. Efter förrättat värv i Scanair gick han vidare till DSB (Danske Statsbaner) som kommersiell direktör. På senare år blev han chef för DSB:s resebyrå samt Det Danske Hus i Paris. Idag bor han i Köpenhamn och arbetar med rekrytering av chefer till danska företag i Frankrike. Thomasen satt kvar i Scanairs styrelse till 1981.

1968-1970: Johan H Paus

Norrmannen Johan H Paus var anställd i SAS när han tog över vd-posten i Scanair 1968. Efter två år i Scanair blev han det nystartade charterbolaget Maersk Airs första vd. Han flyttade senare till USA som flygbranschkonsult. Johan H Paus bort fortfarande i USA.

 

1970-1971: Anders Eriksson

Anders Eriksson var från oktober 1969 marknadsdirektör i Scanair när han 1970 fick ta över vd-posten efter Johan H Paus.

 

1971-1976: Carl-Olov Munkberg

Munkberg flyttade basen från Köpenhamn till Stockholm, där konkurrensen var mindre från övriga bolag. Med hjälp av kunnandet i Transair byggde han upp ett nytt Scanair med en egen identitet. 1978 blev Carl-Olov Munkberg VD i SAS efter en kort period hos Nyman & Schultz. Han ersattes 1981 av Jan Carlzon och gick därefter över till SILA som vd. Munkberg var även vd för finansbolaget Stockholm-Saltsjön och styrelseordförande i Transwede. Fram till 1999 var Munkberg medlem i styrelsen för Skavsta Flygplats, och till år 2000 ordförande i KSAK-DM. 

1976-1982: Georg Olsson

Rekordåren i slutet av 70-talet kom under Georg Olssons period i Scanair. Flottan moderniserades och ombordtidningen Scanair Magazine startades på initiativ av Olsson, som arbetade för att få en mer ekonomisk drift av flygplan och företag. Georg 'Jojje' Olsson avled 1999.

1982-1984: Bengt A Hägglund

Efter att ha varit anställd i Scanair 1971-1978, SAS 1978-1982 och som ekonomichef i Linjeflyg blev Bengt A Hägglund 1982 VD i Scanair. Under Hägglunds tid fick Scanair en helt egen identitet. 1982 införde han nya uniformer för kabinpersonalen, en idé han fått redan 1975 men inte kunnat genomföra. 1984 återkom Hägglund till SAS, där han blev vice VD. Mellan åren 1991-2000 var han anställd i Domän och bl a VD i Domän Turist och Assi Domän Fastigheter.

1984-1990: Henrik Meldahl  > Mer om Henrik Meldahl

Skandinaven Meldahl började redan 1966 i charterbranschen och bedrev bl a busstrafik mellan Stockholm och Arlanda. På 70-talet var han anställd i Braathens SAFE, men gick 1974 över till SAS där han var ansvarig för linjeplanering och försäljning av flygplan. 1981 blev han ledamot i Scanairs styrelse och 1984 VD. Under Meldahls tid decentraliserades och moderniserades Scanair. 1990 lämnade han Scanair till förmån för SLG, men bytte bransch året därpå och blev företagskonsult. Sedan 1998 är han direktör för Försäkringskassan i Stockholms Län.

1990-1991: Jan Sundling

Född 1947 och utbildad sjökapten. Efter att ha arbetat på haven fortsatte Sundling i fraktbranschen, men nu i SAS. Han blev senare VD för Olson & Wright innan han 1990 återkom till SAS-gruppen som VD för Scanair under de hårda åren i flygbranschen. Som Linjeflygs sista VD blev han 1992 ansvarig för sammanslagningen mellan LIN och SAS. 1994 gick han över till ASG och var fram till år 2000 VD för paketföretaget Pan Nordic Logistics. Numera är han VD för Green Cargo, SJ:s godstransportföretag.

1991-1993: Thomas Rosenqvist

Rosenqvist började sin bana i Scanair som säljare 1976 efter att ha varit anställd i Transair, Nyman & Schultz och Svenska Finans. 1979 blev han försäljningschef och senare marknadschef. Med rykte om sig att kunna sälja sand i öknen och is på nordpolen blev Thomas Rosenqvist ett väl bekant namn i branschen. 1992 tog han över VD-stolen i Scanair och genomförde sammanslagningen med Conair. Efter karriären i Scanair och Premiair blev Rosenqvist vd i Transwede och senare Blue Scandinavia för att slutligen bli delägare och vd i Novair innan han lämnade branschen i augusti 2000.


Artiklar
> Värdinna på sitt tredje decennium
> Airline of the Year 1985
> Dana Viking världens bästa DC-8
> Scanair och Icelandair i samarbete
> Med Fritidsresor och Scanair till Miami
> DC-10 i Scanairs färger
> DC-8 - Bekväm att hålla i handen
> Tomater och rosor Scanairs röda guld
> 10 år på samma kneg
> Checklist completed
> Tian har landat!

Nytt! Artiklar ur
Scanair Magazine 1977-1984
> Flygresan skall också vara semester
> Människor du möter... och några till
> Från flight-deck i DC-8
> Kapten för en flygning
> Full fart på flygplatsen


Personer

> Henrik Meldahl, VD 1984-1990
> Ola Jansved, stationschef Arlanda
> Scanairs chefer genom åren

Musik & underhållning
> Vintern 1985/86

Marknadsföring
> Scanairs tidningar
> Årsredovisningar
> Taxfreekataloger
> Broschyrer och annonser
> Övrigt


Vad var Scanair?
· Historien · Resmålen · Flygplanen · Arkivet
Loggboken · Information

'Scanair Magazine - historien om Skandinaviens största charterflyg' har
formgivits och författats av Hans Jakobsson. Copyright © 2001. [mer info]