Det är 100 år sedan flyget kom till Karlsborg. För tjugo år sedan var nedläggningsbeslutet ett faktum för flottiljen och för att bevara minnet spelades en film in.