Ett lättare bildreportage från ett nedlagt ingenjörregemente utanför Södertälje.