Ur NATO:s arkiv lånar jag några bilder av vaktposten E-3A Sentry, en militär variant av Boeing 707 för luftburen stridsledning och luftbevakning. Flygplanet och systemet är mer känt som AWACSAirborne Early Warning & Control System.

NATO-flottan uppgår till 17 flygplan som alla tillhör E-3A Component och är baserade vid tyska Geilenkirchen ett stenkast från gränsen till Nederländerna. NATO Airborne Early Warning and Control Force är en av få militära enheter som faktiskt tillhör och opereras av NATO och inte något av de enskilda medlemsländerna.

Flygplanen bemannas av blandad personal från samtliga NATO-länder och togs i tjänst 1982. Under det kalla kriget patrullerade de regelbundet längs den innertyska gränsen. Sällan eller aldrig är alla flygplan hemma i Geilenkirchen; ett flertal utgår alltid från främre baseringar i bland annat Norge, Turkiet och Italien. Samverkan sker även med de rent amerikanska och brittiska AWACS-divisionerna.

Geilenkirchen utgör även en av de europeiska baserna för den amerikanska lufttankningsflottan, vilket jag själv fick se vid mitt besök i Geilenkirchen i april 2010. Här ses två Boeing KC-135R Stratotanker som normalt hör hemma vid Tinker Air Force Base i Oklahoma.

En översikt av huvudrampen ger även vid handen att NATO opererar rena 707:or för utbildning och transport, benämnda TCA – Trainer Cargo Aircraft.

Ett besök i staden Geilenkirchen, som ligger några kilometer från flygbasen, är som att kastas 25 år tillbaka i tiden. I hotellet som jag bodde på talade receptionisten felfri engelska, NATO:s lokala nyhetsblad Skywatch fanns att läsa och på väggen hängde diverse plaketter och diplom från såväl NATO som USAFE.

I Brunssum på den holländska sidan om gränsen ligger ett av NATO:s högkvarter, i detta fall Allied Joint Force Command Brunssum. Här finns även en grundskola, AFNORTH International School, för barn till NATO-personal från olika länder. Den allierade närvaron i dessa trakter är tydlig och det känns inte som om både murar och rådsunioner fallit för flera decennier sedan.

I Brunssum finns också en större kanadensisk närvaro, bland annat i form av den militära radiostationen Canadian Forces Network som här sänder över FM-bandet likt amerikanska AFN Europe. CFN Europe sänder för övrigt på nätet och kan rekommenderas, om inte annat för den rikliga förekomsten av kanadensiska nyheter, Bryan Adams-rock och lokala väderprognoser gällande de kvarvarande allierade baserna i Tyskland och Benelux.

Den första aktiva insatsen gjordes i samband med Iraks invasion av Kuwait i augusti 1990, då delar av AWACS-flottan ombaserade till flygbasen Incirlik i östra Turkiet för att övervaka luftrummet och havet i östra Medelhavet fram till krigets slut i mars 1991.

Sedan dess har NATO:s AEW&CF deltagit i ett flertal konflikter, nu senast i Afghanistan och Libyen. Hur framtiden för dessa allt äldre E-3A och 707 TCA ser ut är en annan fråga, men eftersom jag bara sysslar med historia i den här bloggen så lämnar jag det spörsmålet åt andra att besvara.