Bandkanon 1 (Bkan 1) är en svensk bandartilleripjäs som var verksam i den svenska armén åren 1967 – 2003. Den utvecklades av Bofors under beteckningen Artillerikanonvagn 151 (Akv 151) och baserades på ett förlängt chassi från Strv 103 och delar flera andra komponenter med denna vagn. Bkan 1 var världens tyngsta bandartilleripjäs för sin tid och hade världens officiellt högsta eldhastighet, med 14 granater inom 45 sekunder. Varje granat vägde 47 kg och räckvidden låg på 25 km. (Wikipedia)

Hur detta monstrum tedde sig i verkligheten kan man se i detta klipp. Notera hylsorna som kastas ut bakom vagnen.

Annorstädes på webben finns ett amerikanskt klipp från 1967 om den nya svenska artillerikanonvagnen där det även påstås att den konstruerades för att kunna avfyra atomladdade granater som en del av det svenska kärnvapenprogrammet. Huruvida det ligger någon sanning i detta är omdiskuterat men faktum kvarstår att Bkan 1 ända fram till pensioneringen år 2003 var en mycket slagkraftig pjäs. Samtliga 26 tillverkade enheter placerades i Norrland och var under de sista åren organiserade i tre bataljoner om åtta kanoner vardera. Idag finns en av dem bevarad på Försvarsmuseum i Boden.