Tillsammans för freden och socialismen genomförde de sju staterna i Warszawapakten stormanövern och styrkedemonstrationen Waffenbrüderschaft -80 på DDR:s territorium mellan den 4 och 12 september 1980. Det var den dittills mest omfattande militärövningen inom 25-årsjubilerande WP och rekordet kom att stå sig ända till paktens upplösning den 1 juli 1991.Sammanlagt deltog runt 40 000 soldater från DDR, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien och Sovjetunionen i övningen. Befälhavare var DDR:s försvarsminister Heinz Hoffmann.


För den östtyska statsledningen var Waffenbrüderschaft -80 ett stort propagandanummer. Generalsekreterare Honecker närvarade själv vid flera tillfällen och passade på att personligen framföra sin uppskattning till sina soldater.

Scenariot för övningen var ett inledande anfall från NATO som Warszawapakten besvarade. Övningen ägde rum på flera ställen i DDR, bland annat vid Östersjökusten där den sovjetiska flottan genomförde en stor landstigning med bland annat svävare och helikoptrar. Det sovjetiska flygvapnet luftlandsatte även stridsvagnar från IL-76:or.

Övningen dokumenterades grundligt av Arméefilmstudio der NVA der DDR, den östtyska försvarsmaktens filmenhet, och resulterade i filmen Dem Frieden verpflichtet (Engagerade för freden) som premiärvisades på biografen Kino International i Berlin i samband med det statsbärande partiet SED:s 10. partikongress. Med på plats var förutom Erich Honecker även bland andra försvarsminister Hoffmann och statssäkerhetsminister Erich Mielke. Ett drygt åtta minuter långt klipp ur nämnda film finns att beskåda på vår favoritfilmklippssajt; berättarens avslutande kommentar ”von der Sowjetarmée lernen, heißt siegen lernen” (ung. att lära av sovjetarmén är att lära sig segra) var en paroll som ofta förekom i DDR, men som så mycket annat bara var tomt prat.

Dem Frieden verpflichtet är en av ca 1 500 filmer som Arméefilmstudio producerade mellan 1960 och 1989. Samtliga finns i den tyska statens arkiv och årligen publiceras flera av dem på DVD av förlaget Breucom. Ovanstående film finns i sin helhet på utgåvan Die Großen NVA-Manöver II –  Geballte Schlagkraft: Waffenbrüderschaft 80 + Schild 84 som även dokumenterar en senare övning 1984. Breucoms katalog är redan omfattande och kan rekommenderas alla med minsta intresse för DDR och östblockets militära historia. De har flera provklipp på sin sajt och även på Youtube:

De säljs i välsorterade elektronikpalats i Berlin och runt om i Tyskland men kan även beställas via nätet. Till undertecknads stora glädje publicerar de även motsvarande filmer från Västtyskland så att man kan jämföra propagandan från öst och väst, och gotta sig ordentligt åt korrekta berättarröster till suggestiva sekvenser med drivande musik. Ack ja, om ändå Armé-, Marin- och Flygfilm ville göra likadant och ge ut valda delar av den svenska militära filmskatten på DVD…