Meddelande 16 mars 2013

Av okänd anledning skickar rss-flödet för närvarande ut en ny länk till denna gamla artikel som publicerades i januari 2012 och inte har uppdaterats.
Felsökning pågår. Den senaste artikeln på hjak.se publicerades den 10 mars 2013 och heter Två år och en kvarts miljon senare.

— o0o —

Efter 48 år i det svenska totalförsvarets tjänst togs Helikopter 4 slutligen ur bruk våren 2011. Dess karaktäristiska ljud är det nog inte bara jag som saknar.

Lyckligtvis finns några av dem idag bevarademuséer. Som vanligt när det gäller den nya försvarsmakten så fanns det frågetecken kring avvecklingen av HKP 4 och med vad den skulle ersättas, orsakade av politiker oförmögna att tänka efter före. Helikoptercirkusen har kommenterats i press och på bloggar under de senaste åren och bland annat liknats vid en fars. Tanken är att den europeiska HKP 14, utomlands känd som NH90, ska ersätta de gamla Vertolhelikoptrarna men eftersom dessa är kraftigt försenade så saknar Sverige under större delen av 10-talet helikoptrar att bland annat bedriva ubåtsjakt med. I väntan på spektaklet NH90 har vi skaffat några häftiga amerikanska Black Hawk för att ersätta HKP 10B Super Puma i Afghanistan. De får beteckningen HKP 16 enligt svensk nomenklatur och de två första lär ha levererats i december förra året.

När det gäller det nya insatsförsvaret och dess prioriteringar känner jag, förvisso motvilligt, att ju mindre jag vet desto bättre. Det verkar som om Försvarsmakten drivs som ett privat företag där man bara är intresserad av hur mycket pengar som går att spara på att hålla igen på det som för tillfället inte behövs. Det är som att kissa på sig ute i snön; det värmer för stunden.