Under den första halvan av 1980-talet växte oron bland världens invånare sig allt starkare när hotet om garanterad ömsesidig förintelse på kort tid blev mycket påtagligt. Det andra kalla kriget hade inletts med den sovjetiska invasionen av Afghanistan.

Oron märktes särskilt i Europa där USA och Sovjetunionen 1983 börjat placera ut allt fler Pershing II- och SS-20-robotar med kärnstridsspetsar. Proteströrelsen mot kärnvapnens utspridning på den europeiska kontinenten gjorde stort väsen av sig och genomförde en rad aktioner där aktivister bland annat kedjade fast sig vid militära installationer i Västtyskland.

Faktum var att vi när hatet, eller rädslan, var som störst mellan Washington och Moskva under 1983-84 hade såpass många vapen att vi inte bara kunde utplåna mänskligheten flera gånger om utan rent konkret även spränga sönder planeten Jorden.

Tabellen ovan visar de förväntade biologiska påföljderna på vår planet efter ett kärnvapenkrig där en tredjedel, d v s 5 000 megaton, av USA:s och Sovjetunionens nukleära vapenarsenaler i mitten av 80-talet använts. För att få en uppfattning av hur mycket 5 000 MT är kan sägas att den enda bomben som fälldes över Hiroshima i augusti 1945 hade en laddning om ca 15 kiloton, vilket motsvarar sprängverkan från 15 000 ton trotyl i konventionella bomber. Vi vet alla vilka följderna blev av de i sammanhanget små atombomberna över Japan.

Den obehagliga tabellen ovan står dock inte att finna i någon bok om kärnvapen eller militära styrkor. Den kommer från baksidan av konvolutet till singeln Two Tribes från den brittiska popgruppen Frankie Goes To Hollywood, utgiven 1984. Personerna på framsidan föreställer Ronald Reagan och Konstantin Tjernenko i en brottningsmatch inför en publik bestående av ledare från världens övriga länder. Kampen refereras av gruppens sångare Holly Johnson.

Den karaktäristiska basslingan blev vida känd, men Two Tribes innehåller även många referenser till världsläget som det såg ut då. Även om begreppet ”två stammar” kan anpassas på mycket mer än konfrontationen mellan öst och väst finns många passningar i texten till just de två största stammarna i världen; bland annat genom raden I modelled shirts by Van Heusen, som syftar till Ronald Reagans tidiga skådespelarkarriär då han även förekom i reklamkampanjer för bland annat skjortor från Van Heusen. Lyssnar man noga hör man även att det finns både amerikanska och ryska tongångar i ackompanjemanget. Refrängen säger dock det mesta.

When two tribes go to war
A point is all you can score

Det finns inga vinnare i ett kärnvapenkrig men under det kalla 80-talet trodde många att det nog inte spelade någon roll. Two Tribes är en av många låtar som blev populära och samtidigt gav uttryck för den ständigt närvarande rädslan för atomkrig vid den här tiden. FGTH låg länge på den brittiska topplistan med Two Tribes 1984 och hur styrkemätningen mellan Reagan och Tjernenko slutar får ni se själva i videon.

Rösten i inledningen tillhör skådespelaren Patrick Allen, som även i verkligheten var Storbritanniens ”domedagsröst”. Det var genom en serie förinspelade instruktionsfilmer i tv och på radio som den brittiska befolkningen skulle förbereda sig på det otänkbara. Broschyren Protect & Survive var Storbritanniens motsvarighet till Om kriget kommer.

I dag är broschyrer och filmer av det här slaget enbart historisk kuriosa men kärnvapnen finns kvar i världen och utgör en ännu större risk med tanke på vilka som numera befattar sig med dem. I dag tycks det finnas en fanatism i vissa stater som vida överstiger den under det kalla kriget.