Den svenska industrin må ha förändrats sedan tidevarvet då ärat dess namn flög över jorden och ägandet var lika inhemskt som stålet, men ännu finns anledning att känna stolthet över vad vi i vårt land har åstadkommit och fortfarande åstadkommer.

Det i våra dagar så aktuella Saab är på intet sätt historia. Sedan 1996 har det funnits två Saab; dels flyg- och försvarsindustriföretaget Saab AB och dels Saab Automobile, som nu upphör med produktionen av personbilar i Trollhättan efter 65 år. Även om biltillverkningen helt stått under amerikanskt överinseende sedan år 2000 är det fortfarande en av svensk industris främsta stoltheter. Eller var, kanske man får vänja sig med att säga numera.

Saabs flyghistoriska arv var något som gärna framhölls även när personbilarna skulle marknadsföras. Den allra första serietillverkade bilen, Saab 92, hade en droppformad kaross som var direkt inspirerad av en vingprofil. På senare tid uppvisade till exempel rattar och fälgar en tydlig aerodynamiskt präglad formgivning; mellan 1999 och 2002 salufördes till och med 9-3 Viggen som var en kraftfullare variant av toppmodellen 9-3 Aero. Så sent om förra året fick 9-3 en sista ansiktslyftning och tillnamnet Griffin, men då var Saab Automobile inne i den gripande ägarcirkus som vi alla följt de senaste åren och som nu verkar vara över för gott. Någon vidareutveckling av det futuristiska konceptet Saab Aero-X blev det aldrig men lyckligtvis är åtminstone muséet i Trollhättan räddat.

Saabs flygplan och bilar är inte som alla andra, både på gott och ont. De är fyllda av tekniskt avancerade innovationer som varit långt före sin tid, men tyvärr bara tilltalat en smal målgrupp. Saab AB är sedan länge underleverantör till bl a Airbus och Boeing och tillverkar inte längre några egna flygplan, åtminstone inte bemannade sådana. Ursprungsbetydelsen Svenska Aeroplan Aktiebolaget speglar inte längre Saabs verksamhet men detta till trots är det ett företag för framtiden, precis som man sade redan 1960.

År 2012 firar dessutom Saab 75-årsjubileum och vi lär göras uppmärksammade på det under årets gång, bland annat i samband med Försvarsmaktens Huvudflygdag på Malmslätt den 3 juni då vi inte bara lär få njuta av Draken i luften utan även återigen kan uppleva tordönet från AJ 37 Viggen, som efter många år på marken nu återigen fått luft under sina, av högt kvalificerade svenska flygingenjörer konstruerade, vingar. Transportstyrelsen utfärdade den 27 mars slutligen ett civilt luftvärdighetsbevis för Swedish Air Force Historical Flights AJ 37 som i samma slag blev Europas snabbaste och mest kraftfulla civila flygplan. Sannerligen ett (flyg)företag för framtiden.