Under det kalla krigets första decennier var den svenska örlogsflottans omfång betydligt större än vi idag är vana vid. De två ståtliga kryssarna HMS Göta Lejon och HMS Tre Kronor representerar än idag de största fartygen som ingått i den svenska flottan, trots sin relativt korta tjänstgöringstid. Göta Lejon levererades 1947 men kom att tillbringa långa perioder på varv för modifieringar som krävdes för att hålla fartyget modernt när den tekniska utvecklingen tog fart under 50-talet.

HMS Göta Lejons latinska motto var Ne nemo impune lassecet, som i översättning uttyds Mig angriper ingen ostraffat. Det 180 meter långa fartygets huvudbestyckning utgjordes av sju 15,2 cm kanoner m/42 med en eldhastighet om minst tio skott per minut och eldrör. Det hade även minutläggningskapacitet, något som demonstreras i en sevärd film från 1964 där Göta Lejons fartygschef, kommendörkapten Roland Engdahl berättar om kryssarens sista resa då hon rustas och tas i bruk för en krigsförbandsövning efter fem års konservering i Karlskrona.

De två fartygen Göta Lejon och Tre Kronor representerar ett annat Sverige, då vår kust ansågs värd att försvara med såväl fartyg som kustartilleri. Den icke namngivna fienden antogs komma sjövägen och skulle bekämpas på Östersjön tillsammans med Lansenförband från Första Flygeskadern. Om Stormakten, som fienden senare benämndes, hade tagit sig i land skulle dess framryckning västerut fördröjas så mycket som möjligt, tills hjälp utifrån anlände.

Efter övningen 1964 lades Göta Lejon i malpåse tills hon utrangerades 1970. Året därpå såldes fartyget till den chilenska flottan, dit hon avgick som Almirante Latorre i december 1971.

Göta Lejon seglade vidare under chilensk flagg ända till 1984. Två år senare såldes hon till upphuggare i Taiwan som ändade den svenska örlogsflottans största fartygs liv efter 40 år. Systerfartyget Tre Kronor skrotades redan 1964 men skrovet kom att leva vidare som pontonbrygga vid Gullmarsbasen i Skredsvik och senare i Brofjorden långt in på 90-talet.

Tack till @Twitt_Skipper för filmtipset.
Se även Skippers blogg med tonvikt på sjöförsvar.