Klockan är slagen. Tyfonerna tjuter över huvudstaden och de mörka molnen har dragit sig samman över folkhemmet. Bomberna har börjat falla och det är tid att söka skydd.

Civilförsvaret spelade en stor roll för den svenska totalförsvarstanken på 50- och 60-talen. Övningar hölls på flera håll runt om i landet, vissa såpass omfattande att utrymningar genomfördes med mer eller mindre lyckade slutresultat.

I Sverige uppfördes under 50- och 60-talen befolkningsskyddsrum i fjorton städer. Fler var planerade, men drogs in av budgetskäl. I Stockholm byggdes fyra stycken som tidigare beskrivits på hjak.se – i Katarinaberget på Södermalm, under Klarakyrkan på nedre Norrmalm, i Skravelberget på Östermalm och under Johanneskyrkan på Norrmalm som denna artikel berör.

Från läsaren K.J. kom nämligen ett tips om ett färskt klipp som lagts upp på YouTube av Atlas Copco och visar en övning som genomfördes i Stockholm någon gång i skiftet 50-/60-tal. Det inleds intressanta gatuscener från en svunnen tid och övergår i allvar då larmet går och arbetare (från Atlas Copco kan man förmoda) flyr ner genom en bergtunnel på okänd ort och följs av scener då skyddssökande allmänhet brådstörtar ner i Berggaraget, dåtidens benämning på skyddsrummet Johannes. Tyvärr saknar filmen ljud men det är av ringa betydelse i detta fall.

Filmen ger en bra uppfattning om hur det hade kunnat se ut om det blivit allvar på den här tiden. Vi får till exempel se hur stötvågsportarna börjar stängas trots att människor är kvar utanför – Johannes hade kapacitet för 15 000 personer – och hur skadade tas om hand i någon sorts sjukstuga i anläggningen. Atomhotet var totalt när denna film spelades in, vilket visar genom att personer i skyddsdräkt mäter strålningsnivåer med Geigermätare i garagets nedfart. Dessutom skickas en stackare ut i det fria för att kontrollera radioaktiviteten, men av allt att döma verkade det vara riskfritt att vistas utomhus efter detta fingerade anfall.

Man undrar hur många andra företagsarkiv det finns med liknande material som väntar på att bli återupptäckt. Tack Atlas Copco och K.J.!

–– o0o ––

Fotnot: Historik kring skyddsrummet som förekommer i filmen och mängder av bilder hittar du i min artikel Skyddsrummet Johannes som publicerades i mars 2012.