För alla med uppdrag att bekämpa fientligt flyg i krig är det av största vikt att kunna genomföra skjutövningar i fredstid. Inom Flygvapnet var det den Malmslättbaserade Målflygdivisionens uppgift att bogsera vingmål mellan åren 1967 och 1997.

Målflygdivisionen sattes 1967 upp vid F 3 Malmslätt med S 29C och J 29F Tunnan som måldragare. Tunnans dagar i Krigsmakten var snart räknade och utfasningen av den en gång världsunika flygmaskinen, till förmån för till ändamålet ombyggda J 32 Lansen, inleddes i början av 1970-talet och var avslutad i slutet av 1974.

I och med avvecklingen av F 3 överfördes Målflygdivisionen till F 13 Norrköping. Men verksamheten blev kvar på Malmslätt i form av ett detachement till Bråvalla flygflottilj med benämningen F 13M.

Under årens lopp har Målflygdivisionen deltagit i en stor mängd övningar, bland annat i Norrland. Det är med denna vidsträckta natur som bakgrund vi nu på film kan ta del av en övning som utgick från krigsflygfältet Fällfors norr om Skellefteå i augusti 1993. Målflyget började bogsera vingmål från Fällfors redan 1971.

Filmen inleds med unika bilder tagna ombord på Flygvapnets då hemligaste flygplan – TP 85 Caravelle. De två maskinerna som under tidigt 1970-tal köptes in från SAS användes för signalspaningsuppdrag men användes även för transportflygningar av personal och utrustning, vilket vi under filmens första minuter får ta del av. Särskilt värt att notera är att kabinens högra sida är avskärmad bakom blå gardiner som döljer signalspaningsutrustningen. Det aktuella flygplanet, nr 852, finns sedan 1999 på Arlanda där det nu står utställt genom Le Caravelle Clubs försorg.

Filmen är publicerad i två delar av användaren Ulf Johansson, som av allt att döma själv var flygförare i Målflygdivisionen. Kameran tar oss med på lågflygning med Lansen från första parkett.

Förutom denna film har Ulf även publicerat flera andra filmer som visar Målflygdivisionens verksamhet. Det är en kulturgärning som förtjänar mesta möjliga uppskattning av oss andra. Förhoppningsvis kommer det fler filmer av samma slag från Ulf och andra som vill visa vad de varit med om före avvecklingarna. Målflygdivisionen överfördes i samband med F 13 nedläggning till F 16 i Uppsala, men blev ånyo kvar på Malmslätt som detachementet F 16M. År 1997 lades förbandet ned varpå verksamheten överfördes till det civila företaget Saab Nyge Aero.

— // —