fv_50_stor

Det har snart gått fyra decennier sedan Flygvapnet firade 50-årsjubileum. Året var 1976 och det var Draken och Viggen som svarade för huvuddelen av vårt flygburna luftförsvar. I Sverige rådde bröllopsyra då H M K Carl XVI Gustaf under sommaren skulle äkta sin hustru Silvia. I egenskap av konung och statschef skulle han emellertid som hedersgäst en månad före bröllopet bevista jubileumsflygdagen på F 5 i Ljungbyhed den 23 maj.

De flyghistoriskt intresserade svenskar som inte, än i dag, har ett välbläddrat exemplar av Bra Böckers Att flyga är att leva i bokhyllan är nog lätträknade. Boken, vars titel togs från marschen med samma namn, gavs ut lagom till jubileet och var ett praktverk om 340 sidor med över 700 bilder och illustrationer. Trots bokens i dag avsevärda ålder så är den fortfarande mycket läsvärd, särskilt med avseende på de fina teckningar och målningar som förekommer i den. Upplagan lär ha varit enorm och var man inte medlem i Bra Böckers bokklubb kunde man även köpa den i bokhandeln till ett pris som motsvarar närmare 600 kronor i dagens penningvärde. Numera går den att hitta i närmaste antikvariat eller i de vanliga nätbaserade oaserna för en mycket billig penning.

Detta var en tid då vår försvarsindustri skulle förbli inhemskt ägd i många år till. Annonserna i 70– och 80–talens flygdagsprogram vittnar om en stolthet över vad svenska ingenjörer åstadkommit för vårt lands gemensamma säkerhet. Det framgår även i jubileumsfilmen Från Phönix till Viggen där vi tas med på en flyghistorisk kavalkad över 50 års intensiv utveckling, illustrerat av fina filmbilder till en tidstypisk musikkuliss.

Nu ägs större delen av vår försvarsindustri av utländska intressen; förhoppningsvis behöver vi aldrig få veta vad detta kan innebära på allvar och det är bara att hoppas att dåvarande omtyckte flygvapenchefen Dick Stenberg får rätt i sin framtidsvision från 1976. I filmens slutscen spekulerar han i var vi står om ytterligare 50 år och framför en obetingad tro på ett flygvapen som en viktig fredsbevarande komponent även i vårt framtida totalförsvar. Tänk vad världen är föränderlig.