En gemensam vädjan från tolv namnkunniga författare och skribenter till regering och riksdag om att ta vårt lands säkerhetspolitiska läge på allvar.