kalla kriget
Danmarks knytnäve mot öst

Danmarks knytnäve mot öst

Arton meter ner i kalkklipporna vid Öresund finns ett tunnelsystem för övervakning och bekämpning av fientligt tonnage.
NATO Exercise Highway '84

NATO Exercise Highway ’84

De västtyska motorvägarna var inte enbart avsedda för bilar. Ända in på 80-talet byggdes vägbaser för NATO-flyget men idag finns bara rester kvar.
Ny bok om kalla kriget

Ny bok om kalla kriget

Ny bok om kalla kriget utgiven av Marinmuseum i Karlskrona