Det har varit många filmklipp på bloggen den senaste tiden och här kommer ett till innan militärbiografen tar uppehåll. Eldledaren från 1989 är tillsammans med Förebudet förmodligen den film som oftast nämnts i de militärhistoriska diskussionsforum som finns på webben.

I filmen följer vi skyttekompanichefen Falk, artillerichef Holm och eldledningsgruppchef Kvist som framrycker på skogsväg och möter fientliga styrkor tidigare än förväntat. Eldledaren är en informationsfilm om hur artillerieldledning fungerar, men det är troligtvis händelseförloppet i den 27 minuter långa berättelsen som gör att många minns den. Scenariot är att Sverige står under fientlig invasion och i detta fall befinner man sig i skogarna söder om Sundsvall.

Vi var nog många som läste Harry Winters trilogi Operation Garbo när de kom ut i slutet av 80-talet och början av 90-talet, och tänkte att böckerna skulle göra sig bra i filmformat. Någon film av Operation Garbo blev det aldrig, men slutet i Eldledaren ger en liten, möjligtvis naiv, föraning om hur det skulle kunna se ut.

Som vanligt så anges ingen nationalitet på fienden, men är man skarpögd kan man nog dra en och annan slutsats av deras uniformer och materiel om det nu skulle föreligga några frågetecken om vilken Stormakt som alltid avsågs när det orienterades om de militära förmågorna hos vår motståndare.

Hur dessa filmer hittar ut på webben är för mig okänt, men det hade ju onekligen varit trevligt om de kunde givits ut samlade på dvd för oss som gärna vill ha dem i full kvalitet och göra rätt för oss. Liksom diverse fortfikationer och militärhistoriska muséer runt om i vårt land så är även instruktionsfilmerna intressanta tidskapslar som berättar om hur det var att leva i Sverige under det kalla kriget.