Den grönspräckliga arbetshästen HKP 4 har varit särskilt saknad under året då bekämpandet av skogsbränder och spaning efter inkräktare under vattenytan hade underlättats av dess närvaro. I hela 48 år sjöng rotorerna för oss över land och hav, men sedan våren 2011 är sagan all i väntan på en ersättare som inte håller tiden. Tills dess är svensk helikopterburen brandbekämpnings-, räddnings- och ubåtsjaktförmåga starkt decimerad, vilket inte torde vara okänt för någon med intresse för den här typen av verksamhet.

Dåvarande försvarsminister Tolgfors lät våren 2010 meddela att regeringen hade för avsikt att avveckla vårt mest mångsidiga helikoptersystem till förmån för ett nytt. Beslut fattades och den sista flygningen genomfördes knappt ett år senare. Under 2013 exporterades tio HKP 4 av olika versioner till USA och Columbia Helicopters, som lär ha blivit mycket nöjda med att få helikoptrar med såpass mycket kvarvarande gångtid. I den s k tredje statsmaktens publikationer och utsändningar lär det i samband med höstens underrättelseoperation i Stockholms skärgård ha förekommit bilder där HKP 4 hovrar över havsytan, något som tett sig lite komiskt med tanke på att den s k tredje statsmaktens uppgift är att granska politikerbeslut och i förekommande fall ifrågasätta dessa. Man kanske har haft fullt upp med att granska befolkningen i stället.

hkp4bada

Många uppskattar HKP 4 och den har tidigare förekommit på hjak.se. På videoklippstjänsten YouTube har en behjärtansvärd kulturgärning medfört att några mycket sevärda filmer om sjöräddning med HKP 4 i huvudrollen från 1989 nyligen haft premiär. Vi kan se fram emot nästan en timmes trevlig underhållning, först i form av filmen HKP 4 räddningshelikopter – en presentation som ger en teknisk beskrivning av maskinen och visar dess användningsområden. Direkt efter denna följer filmen Flygräddning – en film om Flygvapnets räddningssystem där en flygförare i SH 37 Viggen får motorproblem med konsekvenser som innebär snabbinsats med Vertolhelikopter. Båda filmerna är inspelade på och i närheten av F 17 och Karlskrona.

HKP 4 var en mycket mångsidig och fältmässig helikopter. På senare år användes den även för truppförflyttning och några individer utrustades med ballistiskt skydd och beväpning inför tänkt tjänstgöring inom Nordic Battlegroup. Tekniskt sett fanns några intressanta kuriositeter; bland annat började man på 90-talet använda noshjulsdäck från Viggen på HKP 4B och HKP 4C då de tidigare däcken uppvisat kort livslängd på grund av sprickbildning. Det blev vid samma tid även aktuellt att byta ut backspeglarna för att öka sikten bakåt och för detta användes lastbilsspeglar från Volvo.


Den tredje filmen producerades också 1989 och har titeln Sjöräddning med helikopter. Här uppstår två dramatiska fall utanför Gotland som visar värdet i att hålla hög beredskap för skyndsam utryckning. Filmen avslutas med att C F 17 helikopterdivision Stig Skoglund ger några värdefulla råd om man själv skulle hamna i liknande situationer.

Vid den här tiden var det fortfarande Flygvapnets TV-studio på Barkarby som med förtjänst producerade rörlig bild för delar av Totalförsvaret, vilket ovanstående tre filmer tydligt visar. Denna inrättning är, som så mycket annat, sedan länge avvecklad och på platsen finns i stället utrymmen för överskottshandel med bland annat korta varor.

Den som vill lära mer om HKP 4 bör först och främst vända sig till försvarsbloggaren Skipper och hans magnifika artikel Marinens HKP 4 – en historisk tillbakablick. På sin blogg Alda bergr delar författaren Kaj Karlsson med sig av en anekdot i ämnet och den namnkunnige flygfotografen Peter Liander har nyligen lagt ut några av sina bilder på sin läsvärda blogg i artikeln Ubåtsjägaren HKP 4. I bokform kan Marinflyget på Västkusten rekommenderas.