Civilförsvaret meddelar:
En kärnladdningsexplosion har inträffat klockan 10:55 vid Fiskeby. Radiakskydd gäller för Östmanlands län och Nybo kommun i Södergötlands län.

Under årtiondena närmast efter Hiroshima var rädslan stor för att det tredje världskriget skulle utkämpas med atomvapen. I vårt land, beläget som en kil inklämt mellan två maktblock som kommunicerade med en allt hårdare ton efterhand som åren gick, vidtogs under 50- och 60-talen en rad åtgärder för att vi skulle vara förberedda för det otänkbara.

Filmen Radiak – vad är det? Hur skyddar man sig? togs fram av Flygvapnets filmdetalj det ödesdigra året 1962 och förklarar vad radioaktiv strålning är, hur den påverkar oss och hur vi ska skydda oss. Notera den för eran typiska grafiska stilen som är genomgående i hela den animerade filmen. Delar av innehållet går igen i något modernare tappning i några av filmerna från den brittiska Om Kriget Kommer-motsvarigheten Protect and Survive från 70-talet.

Filmen finns även att beskåda i lite större format på Svenska Filminstitutets webbtjänst Filmarkivet, som för övrigt är en utmärkt och smått okänd källa med intressanta kortfilmer ur vår historia.